Frequently Asked Question

Ik kan niet inloggen op de helpdesk.
Last Updated 3 years ago

Het is voor donateurs en/of vragenstellers niet nodig om in te loggen op de helpdesk.
U heeft GEEN login-gegevens nodig om gebruik te maken van onze helpdesk.

Het eenvoudigst is om uw vraag via e-mail naar helpdesk@klokhuis.nl te sturen.
Het daarbij vermelden van uw donateursnummer is wel gewenst.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!