Frequently Asked Question

Hoe zeg ik mijn donateurschap op?
Last Updated 3 years ago

Als u uw donateurschap wilt beëindigen kunt u dat doen via een e-mail aan administratie@klokhuis.nl. Vermeld vooral uw donateursnummer en uw naam en adresgegevens.

We zouden het prettig vinden als u aangeeft waarom u uw donateurschap beëindigt. Daar kunnen we mogelijk van leren.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!