Frequently Asked Question

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?
Last Updated 7 years ago

Een wijziging in uw woonadres en/of uw e-mailadres kunt u aan ons doorgeven via een e-mail aan administratie@klokhuis.nl. Vermeld vooral uw donateursnummer en uw oude en nieuwe gegevens.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!