Frequently Asked Question

Kan ik een opgenomen Zoom-sessie terugkijken?
Last Updated 2 years ago

Op dit moment helaas nog niet. In eerste instantie hebben we opnames gemaakt ter evaluatie en verbetering van het een en ander.

Uw vraag bevestigt ons vermoeden dat het mooi zou zijn als we onze opnames ook kunnen gaan publiceren voor gebruik binnen onze stichting. We zouden daarmee een grote groep donateurs kunnen bedienen die de lezing niet live kon bijwonen of waarvoor sommige zaken te snel gingen.

Met de komst van dit nieuwe seizoen is onze intentie om de opnames daadwerkelijk te gaan publiceren. De vrijwilligers uit de videogroep zijn momenteel aan het bekijken wat aan de opnames dient te gebeuren om ze geschikt te maken voor publicatie.
Dit betreft dan zaken als lengte, omvang en de kwaliteit van het beeld en geluid, maar ook de privacy speelt een rol. Bovendien moet het bestand in grootte worden verkleind zodat het soepel zal werken via internet. Pas daarna kunnen we verder met een volgende stap. Zo moeten we ook onze website-capaciteit uitbreiden om de video’s te kunnen huisvesten.

De lezing waar u om vraagt is dus – nog – niet beschikbaar, maar we doen ons best. Uiteraard zullen we u over het beschikbaar komen nader informeren via nieuwsbrieven of in een Klokhuis Magazine.

Graag tot ziens in een live online lezing!

Please Wait!

Please wait... it will take a second!