Frequently Asked Question

Kan ik een opgenomen Zoom-sessie terugkijken?
Last Updated 5 months ago

Op dit moment nog niet, helaas. Primair worden de huidige opnames gemaakt ter evaluatie en verbetering van het een en ander.

We zijn nog druk doende met het bekijken van hoe en wanneer we de nu opgenomen sessies ter beschikking kunnen stellen. Want uiteraard zou het mooi zijn als we die opnames kunnen gaan publiceren. We kunnen daarmee een grote groep donateurs bedienen die de lezing niet live kon bijwonen of waarvoor sommige zaken te snel gingen.

Voorlopig leggen we eerst eens een aantal sessies vast en gaan we bekijken wat daaraan dient te gebeuren om ze geschikt te maken voor publicatie.
Dit betreft dan zaken als lengte, omvang en de kwaliteit van het beeld en geluid, maar ook de privacy speelt een rol. Pas daarna kunnen we verder met een volgende stap.
Uiteraard zullen we u hierover nader informeren via nieuwsbrieven of in een Klokhuis Magazine.

Graag tot ziens in een live online lezing!

Please Wait!

Please wait... it will take a second!